Ωσηέ ς’ 6 | 09.10.2020 | Σωτήρης Καράμπελας

Ωσηέ
Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφιο 6

6.Διότι έλεος θέλω και ουχί θυσίαν· και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα.