Τελετή Γάμου | Νίκου Μουρατίδη & Γιόλας Πέτρο | 04.03.2023